Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeCertyfikat ATP

Certyfikat ATP

Certyfikat ATP (Autoryzacja Techniczna Pojazdu) to dokument potwierdzający, że pojazd ciężarowy lub autobus spełnia wymagania techniczne i jest dopuszczony do przewozu towarów w transporcie międzynarodowym, w szczególności produktów spożywczych, które wymagają określonych warunków transportu.

Aby uzyskać certyfikat ATP, pojazd musi przejść badania techniczne, które są wykonywane w specjalistycznych stacjach badawczych. W ramach badań sprawdzane są m.in. właściwości termiczne i izolacyjne nadwozia oraz systemy chłodnicze lub grzewcze, w zależności od rodzaju ładunku, który będzie przewożony.

Certyfikat ATP jest ważny przez okres 6 lat, pod warunkiem, że pojazd przeprowadzi co najmniej raz w roku przegląd techniczny w zakresie nadwozia i systemu chłodniczego lub grzewczego. Po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykonanie badań technicznych i uzyskanie nowego certyfikatu ATP.

Certyfikat ATP jest ważny na terenie wszystkich krajów, które podpisały Konwencję ATP, w tym w większości krajów europejskich oraz niektórych krajów spoza Europy, takich jak Rosja czy Chiny.

 
Wzór wystawianego przez COCH certyfikatu ATP przestawiony jest poniżej:
 
  • Badanie i ocena
  • Szkolenia i kompetencje
  • Certyfikacja
  • Inspekcja i nadzór
  • Zamów usługę
  • Nowości
  • O nas
  • Kontakt