Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeNewsBadania chłodniczeRefrigerationTestingTesting of military equipment and vehicles – new accredited testing now available!

Testing of military equipment and vehicles – new accredited testing now available!

Badania sprzętu i pojazdów wojskowych
— nowe akredytowane badania!

Nasze Laboratorium Urządzeń Chłodniczych jako kolejna jednostka w Polsce uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na przeprowadzanie akredytowanych badań sprzętu i pojazdów wojskowych zgodnie z przepisami normatywnymi:

– NO-06-A107:2021 p. 4.2, 4.3, 4.4 – Sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badania odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

– PB-TD wydanie 1 z dnia 06.12.2021 r.

Współczesne realia wojskowe i przepisy wymagające podwyższonej odporności urządzeń i pojazdów wojskowych na działanie warunków środowiskowych na polu walki narzucają wysokie wymagania dotyczące niezawodności i nieuszkadzalności uzbrojenia i pojazdów specjalnych. Do oceny zachowania się gotowych rozwiązań technologicznych niezbędne jest przeprowadzanie badań laboratoryjnych, zarówno na etapie opracowywania modeli jak i prototypów ich elementów składowych jak i później gotowych urządzeń w celu ich certyfikacji. Warunki badań urządzeń wojskowych opisane są w cytowanych wcześniej dokumentach normatywnych i określają dokładnie zakres i parametry badań, są one ściśle powiązane z wymaganiami obowiązujących norm i standardów. Badania takie wykonywane są również w przypadku gdy producenci chcą wykorzystać niektóre elementy dostępne komercyjnie na rynku i muszą potwierdzić ich wytrzymałość w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

akredytowane bdania sprzetu wojskowego

Nasza oferta zawiera specjalistyczne badania środowiskowe (odporność temperaturowa i wilgotnościowa), Laboratorium wyposażone jest w światowej klasy komorę klimatyczną o dostępnych rozmiarach testowych: długość 23 m, szerokość 4 m, wysokość 4,6 m. Badane parametry temperaturowo — wilgotnościowe mogą być ustawiane w szerokim zakresie i pokrywają (-35÷70) ˚C oraz do 98% wilgotności względnej.

Badania przeprowadzane w naszej jednostce obejmują poniższe typy badań:

  • Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia
  • Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność
  • Rozkład temperatur w komorze termoklimatycznej
  • Rozkład temperatury w badanych obiektach

Szczegóły przeprowadzanych badań oraz informacje kontaktowe znajdują się na stronie poświęconej tej usłudze (link poniżej):

  • Testing services
  • Trainings
  • Certification
  • Inspection services
  • Order service
  • News