Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeOcena zgodności – oznakowanie CE

Ocena zgodności – oznakowanie CE

Certyfikacja CE jest kluczowym elementem umożliwiającym legalną sprzedaż wielu produktów na terenie Unii Europejskiej. Oznaczenie CE świadczy o tym, że produkt przeszedł ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska, określonymi przez prawodawstwo UE. To nie tylko zobowiązanie producenta do zapewnienia wysokich standardów jakości, ale także gwarancja, że produkt może swobodnie krążyć na jednolitym rynku europejskim.

Nasza firma, działając jako Jednostka Notyfikowana nr 1462, specjalizuje się w certyfikacji zgodności CE dla różnorodnych urządzeń, w tym urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED), prostych zbiorników ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/29/UE (SPV) oraz agregatów sprężarkowych emitujących hałas zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Proponowane przez nas usługi obejmują profesjonalną ocenę zgodności, która jest niezbędna do uzyskania oznakowania CE, potwierdzającego zgodność produktu z europejskimi wymaganiami prawnymi.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do producentów w Europie, jak i poza nią, którzy pragną sprzedawać swoje produkty na rynku europejskim. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i wysoką jakość usług w zakresie oceny zgodności CE dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz transportu chłodniczego. Dzięki naszym działaniom wspieramy swobodny przepływ towarów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co jest kluczowe dla sukcesu na konkurencyjnym rynku europejskim.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Certyfikacja wg. dyrektywy 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Dyrektywa 2014/68/UE dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) odnosi się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów, które mają najwyższe dopuszczalne ciśnienie przekraczające 0,5 bara.

Szczegóły dotyczące oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych realizowanej w COCH:

Kategoria wyrobów lub poszczególne wyroby Procedura oceny zgodności Wymagania zasadnicze lub zharmonizowana specyfikacja techniczna: Specyfikacja wyrobu / Właściwości / Normy
Urządzenia ciśnieniowe Moduł B: Badanie typu UE – typ produkcji Dyrektywa 2014/68/UE Załącznik I
PN-EN 378-1+A2:2012
PN-EN 378-1:2017-03
PN-EN 378-2+A2:2012
PN-EN 378-2:2017-03
PN-EN 13445-1:2014-12
PN-EN 13445-2:2014-11
PN-EN 13445-3:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
PN-EN 13445-5:2014-11
PN-EN 13445-6:2014-11
PN-EN 13480-1:2017-10
PN-EN 13480-2:2017-10
PN-EN 13480-3:2017-10
PN-EN 13480-4:2017-10
PN-EN 13480-5:2017-10

Moduły oceny zgodności:

 • Moduł B: Badanie typu UE – typ produkcji
 • Moduł B: Badanie typu UE – typ projektu
 • Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
 • Moduł D: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
 • Moduł D1: Zapewnienie jakości procesu produkcji
 • Moduł E: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł E1: Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
 • Moduł H1: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu

Procedura oceny zgodności wg. Modułu A2:

Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu realizowana jest przez niezależną Jednostkę Inspekcyjną COCH. Procedura ta wymaga osobnego wniosku.

Zewnętrzne referencje:

Certyfikacja wg. dyrektywy 2014/29/UE (SPV) – Proste zbiorniki ciśnieniowe

Certyfikacja oznacza ocenę zgodności zbiornika z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2014/29/UE (w skrócie SPV) i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zbiorników przez użytkowników.

Dyrektywa 2014/29/UE dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) stosuje się do prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie o następujących właściwościach:

 • Zbiorniki są spawane, przeznaczone do podlegania nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara oraz do przechowywania powietrza lub azotu i nie są przeznaczone do ogrzewania płomieniem.
 • Części i zespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu są wykonane ze stali jakościowej niestopowej, z aluminium niestopowego lub ze stopów aluminium nieutwardzalnych przez starzenie.
 • Zbiornik jest wykonany z następujących elementów:
  • Część walcowa o przekroju kołowym zamknięta dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na zewnątrz lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi co oś części walcowej.
  • Dwa dena wypukłe o wypukłości skierowanej na zewnątrz i będące figurami obrotowymi o tej samej osi.
 • Najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie przekracza 30 barów, a iloczyn ciśnienia roboczego i objętości zbiornika (PS x V) nie przekracza 10 000 barów litr.
 • Najniższa temperatura robocza zbiornika nie jest niższa niż –50 °C, a najwyższa temperatura robocza jego stopów nie jest wyższa niż 300 °C dla zbiorników stalowych oraz 100 °C dla zbiorników z aluminium lub jego stopów.

Z zakresu dyrektywy SPV wyłączone są:

 • Zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną.
 • Zbiorniki specjalnie przeznaczone do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczonych do ich napędu.
 • Gaśnice.

Zewnętrzne referencje:

Certyfikacja wg. 2000/14/WE (emisja hałasu) – Agregat sprężarkowy (<350 kW)

Dyrektywa 2000/14/WE dotycząca emisji hałasu NEE ma zastosowanie do urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, wymienionych w art. 12 i 13 oraz szczegółowo określonych w załączniku I dyrektywy hałasowej. Dyrektywa NEE obejmuje tylko urządzenia, które są wprowadzane do obrotu lub do użytku jako kompletna jednostka właściwa do zamierzonego zastosowania. Urządzenia bez własnego napędu, które są oddzielnie wprowadzane do obrotu lub użytku, są wyłączone z wyjątkiem ręcznych kruszarek do betonu, młotów mechanicznych oraz młotów hydraulicznych.

W COCH posiadamy akredytację na certyfikowanie agregatów sprężarkowych (<350 kW) (elastyczny zakres akredytacji – kliknij aby się zapoznać).

Sprężarka według dyrektywy: Sprężarka to każda maszyna do użytku z zamiennym wyposażeniem, która spręża powietrze, gazy lub pary do ciśnienia wyższego niż ciśnienie wlotowe. Sprężarka zawiera sprężarkę właściwą, źródło napędu oraz wyposażenie lub urządzenia uzupełniające niezbędne do bezpiecznego działania sprężarki.

Wyłączone kategorie urządzeń:

 • Wentylatory, które wytwarzają cyrkulację powietrza przy nadciśnieniu nie większym niż 110000 pascali.
 • Pompy próżniowe, czyli urządzenia do odsysania powietrza z zamkniętej, oddzielonej przestrzeni o ciśnieniu nieprzekraczającym ciśnienia atmosferycznego.
 • Gazowe silniki turbinowe.

Zewnętrzne referencje:

 

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Certyfikacja wyrobów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie to gwarancja najwyższej jakości i zgodności z międzynarodowymi normami.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Dyrektywa 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED):

Dyrektywa 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED):

Dyrektywa 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED):

Certyfikacja CE – Twoje Bezpieczeństwo, Nasza Gwarancja!

Certyfikacja CE to klucz do swobodnego handlu w Europie, potwierdzająca, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Znak CE to gwarancja jakości i zgodności z normami UE, umożliwiająca bezproblemowy dostęp do rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt