Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeZnak KEYMARK dla pomp ciepła – Heat Pump KEYMARK

Znak KEYMARK dla pomp ciepła – Heat Pump KEYMARK

Nasze Laboratorium badawcze oraz niezależna Jednostka kontrolująca i certyfikująca oferują kompleksowe usługi związane z badaniami, weryfikacją, nadaniem znaku i kontrolą fabryczną produktów oznaczanych znakiem KEYMARK. KEYMARK to europejski znak certyfikacji, który potwierdza zgodność produktów i usług z normami europejskimi, oferując konsumentom wartość dodaną w postaci sprawdzonej jakości. W przeciwieństwie do oznakowania CE, które świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK gwarantuje przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości.

Produkt może być oznaczony znakiem KEYMARK tylko po przetestowaniu i certyfikacji przez neutralną, niezależną i kompetentną jednostkę. Proces ten obejmuje inspekcję fabryczną oraz Wstępne Badania Typu (ITT), które wraz z regularnymi przeglądami są kluczowymi elementami procedury nadania KEYMARK. Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju jest respektowany we wszystkich krajach objętych tym systemem. Certyfikacja KEYMARK zapewnia, że produkty spełniają najwyższe europejskie standardy jakości i są bezpieczne oraz niezawodne dla konsumentów.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Pompy ciepła HP KEYMARK: Najważniejsze cechy i korzyści

Pompa ciepła HP KEYMARK to dobrowolny, niezależny europejski znak certyfikacyjny (certyfikacja ISO typu 5) dla wszystkich pomp ciepła, kombinowanych pomp ciepła oraz podgrzewaczy ciepłej wody (zgodnie z ekoprojektem, rozporządzeniami UE 813/2013 i 814/2013).

Certyfikacja opiera się na niezależnych testach przeprowadzanych przez stronę trzecią i potwierdza zgodność z wymaganiami produktów określonymi w zasadach schematu HP KEYMARK oraz z wymaganiami dotyczącymi efektywności określonymi przez ekoprojekt Lot 1 i Lot 2.

Kluczowe cechy i korzyści certyfikacji HP KEYMARK:

 1. Jednolity certyfikat dla wszystkich zainteresowanych stron

  • Certyfikat HP KEYMARK jest otwarty dla wszystkich stron zainteresowanych certyfikacją pomp ciepła.
 2. Niezależne testy z wykorzystaniem punktów testowych z ekoprojektu

  • Pompy ciepła są testowane przez niezależne laboratoria badawcze z wykorzystaniem punktów testowych określonych przez regulacje UE (206/2012, 813/2013 i 814/2013).
 3. Kontrola produkcji w fabryce (FPC) i kontrola zarządzania jakością

  • Certyfikacja obejmuje kontrolę produkcji w fabryce oraz ocenę systemu zarządzania jakością.
 4. Przejrzystość i zaufanie na rynku

  • Certyfikat HP KEYMARK jest przejrzysty i solidny, co tworzy zaufanie na rynku europejskim.
 5. Wzajemna akceptacja przez wszystkie uczestniczące organy certyfikujące

  • Certyfikat HP KEYMARK jest wzajemnie akceptowany przez wszystkie uczestniczące organy certyfikujące w Europie.
 6. Brak minimalnych wymagań

  • Chociaż nie ma minimalnych wymagań, to ze względu na regulacje ekoprojektu, minimalne wymagania będą dotyczyć efektywności energetycznej (eta s) oraz poziomu hałasu.

Jak uzyskać certyfikat HP KEYMARK?

Schemat certyfikacji HP KEYMARK jest otwarty dla wszystkich organów certyfikujących w Europie. Producenci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu powinni skontaktować się z jednym z uprawnionych organów certyfikujących. Prosimy o wysłanie zapytania na adres: certyfikacja@coch.pl.

Procedura certyfikacji

Certyfikacja HP KEYMARK dla pomp ciepła to proces, który składa się z kilku kluczowych etapów. Oto jak wygląda droga do uzyskania tego prestiżowego certyfikatu:

 1. Zgłoszenie do certyfikacji

  • Producent, który chce uzyskać certyfikat HP KEYMARK, musi zgłosić się do jednego z uprawnionych organów certyfikujących. Wybór odpowiedniego organu certyfikującego jest pierwszym krokiem w procesie.
 2. Przeprowadzenie niezależnych testów

  • Zgłoszona pompa ciepła przechodzi niezależne testy przeprowadzane przez zatwierdzone laboratoria badawcze. Testy te obejmują ocenę zgodności z odpowiednimi normami europejskimi oraz wymaganiami efektywności określonymi przez ekoprojekt Lot 1 i Lot 2.
 3. Ocena wyników testów

  • Wyniki testów są dokładnie analizowane przez wybrany organ certyfikujący. Produkt musi spełniać wszystkie wymagania określone w zasadach schematu HP KEYMARK, aby przejść do kolejnego etapu.
 4. Kontrola produkcji w fabryce (FPC)

  • Kolejnym krokiem jest kontrola produkcji w fabryce. Organ certyfikujący przeprowadza audyt systemu zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym, aby upewnić się, że procesy produkcyjne są zgodne z wymaganymi standardami.
 5. Wydanie certyfikatu

  • Po pomyślnym przejściu wszystkich testów i kontroli, organ certyfikujący wydaje certyfikat HP KEYMARK. Certyfikat ten jest ważny przez 10 lat, pod warunkiem, że coroczne kontrole produkcji oraz badania kontrolne wyrobów przeprowadzane co dwa lata zostaną pomyślnie ukończone.
 6. Przedłużenie certyfikatu

  • Certyfikat może zostać przedłużony na wniosek producenta, jeśli pomyślnie przeprowadzono coroczne kontrole zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz badania kontrolne wyrobów co dwa lata. To zapewnia ciągłe utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

HP KEYMARK to europejski certyfikat niezależny, potwierdzający jakość i zgodność pomp ciepła z najwyższymi standardami efektywności i bezpieczeństwa. Przyznawany przez COCH, zapewnia producentom uznawalność na rynku oraz zaufanie konsumentów.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Wniosek tradycyjny

Wypełnij i prześlij wniosek w formie papierowe

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt