Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeCertyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Certyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Certyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych, zwanych również lutowaniem, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości połączeń w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i rzemieślniczych. Proces lutowania wymaga nie tylko precyzyjnych umiejętności technicznych, ale także znajomości odpowiednich norm i procedur, które gwarantują trwałość i niezawodność połączeń.

Szkolenia certyfikacyjne w zakresie lutowania są zaprojektowane tak, aby uczestnicy zdobyli niezbędne kompetencje do wykonywania połączeń nierozłącznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami branżowymi.

Personel wykonujący połączenia nierozłączne – lutowacz, wykonujący pracę z wykorzystaniem metod lutowania twardego, podlega procesowi certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012 „Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego”.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Wymagania kompetencyjne i kwalifikacyjne

Oto wymagania kompetencyjne i kwalifikacyjne dla osób zgłaszanych do certyfikacji w zakresie wykonywania połączeń nierozłącznych, zgodnie z naszym programem certyfikacji:

 1. Predyspozycje fizyczne: Osoba zgłaszana powinna posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne, takie jak dobry wzrok, rozpoznawalność barw, czucie dotykowe, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową oraz dobrą sprawność fizyczną. Te cechy są istotne do wykonywania zadań związanych z procesem realizacji połączeń nierozłącznych, w zależności od metody lutowania.

 2. Wymagania wiekowe: Kandydat musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

 3. Szkolenie w zakresie połączeń nierozłącznych: Osoba zgłaszana do egzaminu powinna przedstawić zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia w zakresie wykonywania połączeń nierozłącznych, które jest właściwe do wnioskowanej certyfikacji. Wyjątek stanowi sytuacja ponownej certyfikacji.

 4. Zaświadczenie lekarskie: Kandydat musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac we wnioskowanym zakresie, czyli wykonania połączeń nierozłącznych.

Zapewnienie spełnienia tych wymagań jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i jakości procesu lutowania oraz dla spełnienia norm certyfikacyjnych.

Zasady certyfikacji

Zasady certyfikacji personelu wykonującego połączenia nierozłączne, szczegółowo opisane w naszym programie certyfikacji, obejmują następujące etapy:

 • Złożenie wniosku: Kandydat składa wniosek o certyfikację do Jednostki Certyfikującej Personel.
 • Rejestracja i ocena wniosku: Wniosek kandydata jest rejestrowany, a następnie poddawany szczegółowej ocenie pod kątem kompletności i zgodności z wymaganiami.
 • Ocena poziomu wiedzy (egzamin teoretyczny) i umiejętności praktycznych (egzamin praktyczny): Kandydat przechodzi egzamin teoretyczny, który sprawdza jego znajomość teoretyczną związanych z procesem połączeń nierozłącznych, oraz egzamin praktyczny, podczas którego demonstruje umiejętności praktyczne.
 • Wykonanie prób i badań laboratoryjnych: W niektórych przypadkach może być wymagane wykonanie specjalistycznych prób i badań laboratoryjnych, które potwierdzają zdolność kandydata do wykonywania połączeń nierozłącznych.
 • Decyzja o certyfikacji: Na podstawie wyników oceny wniosku oraz przeprowadzonych egzaminów i ewentualnych badań, podejmowana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu.
 • Wydanie certyfikatu: Po pozytywnej decyzji, kandydatowi wydawany jest certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania połączeń nierozłącznych zgodnie z określonymi wymaganiami.
 • Nadzór nad posiadaczem certyfikatu: Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatu, monitorując jego działalność i zapewnienie, że utrzymuje on wymagane standardy.
 • Ponowna certyfikacja: Certyfikat ma określony okres ważności. Po jego upływie, posiadacz może ubiegać się o ponowną certyfikację, która wymaga spełnienia określonych warunków i przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych testów lub szkoleń.

Te etapy zapewniają kompleksowe podejście do certyfikacji, które ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa wykonywanych połączeń nierozłącznych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE (PED).

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Zapraszamy do odkrycia świata lutowania twardego – kluczowego procesu w przemyśle, który zapewnia trwałe i nieodwracalne połączenia elementów konstrukcyjnych i instalacji technologicznych.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Cenniki:
kontakt: szkolenia@coch.pl

Cennik szkolenia:

Średnica wykonywanych połączeń (mm) Cena szkolenia lut fosforowy (zł netto/osobę) Cena szkolenia lut srebrny (zł netto/osobę) Cena szkolenia oba rodzaje lutu (zł netto/osobę)
Do 15 800 1000 1100
Do 22 950 1150 1250
Do 28 1100 1300 1400
Do 35 1200 1400 1500
Do 42 1350 1550 1650
Do 54 1500 1700 1800
Do 64 1700 1900 2000
Większe średnice Wycena indywidualna Wycena indywidualna Wycena indywidualna

Cennik egzaminu:

Średnica wykonywanych połączeń (mm) Cena egzaminu lut fosforowy (zł netto/osobę) Cena egzaminu lut srebrny (zł netto/osobę) Cena egzaminu oba rodzaje lutu (zł netto/osobę)
Do 15 850 1050 1350
Do 22 900 1100 1300
Do 28 1000 1200 1400
Do 35 1050 1250 1450
Do 42 1200 1400 1600
Do 54 1300 1500 1700
Do 64 1400 1600 1800
Większe średnice Wycena indywidualna Wycena indywidualna Wycena indywidualna